Documents de centre.

PEC    Projecte Educatiu del centre. Document en procés d’actualització.

PLC   Projecte Linüístic de Centre.

NOFC  Normativa d’Organització i Funcioanment de Centre.