Documents de centre.

PEC    Projecte Educatiu del centre. Document en procés d’actualització.

PLC   Projecte Lingüístic de Centre.

NOFC  Normativa d’Organització i Funcionament de Centre.

PLA TAC Pla de funcionament de les tecnologies i audiovisuals al centre.

Carta de compromís Infantil.

Carta de compromís Primària.

Document informatiu sobre els informes d’avaluació de primària.

Pla de funcionament del menjador