Hecho con Padlet

A partir de la formació teòrica d’itineraris artístics auto planificats organitzats pel CESIRE, he fet la pràctica treballant el traç amb infants de P5. Primer hem parlat del que és el diàleg i hem dialogat amb el traç. Tot seguit hem ballat les línies amb el cos i a continuació ho hem practicat damunt de paper.