Mestres titulats amb l’especialitat adient pels cicles que s’imparteixen.
Mestres especialistes : Anglès, Música, Educació Física i Educació Especial

CURS 2017-18

TUTORIES

P-3A………………………Elena Padrós
P-3B………………………Montse Bach
P-4A………………………Rosa Mari Sánchez
P-4B………………………Maite Sánchez
P-5A………………………Remi Corbera
P-5B………………………Bàrbara Garcia
1r A……………………..Neus Escalé
1r B……………………..Fina Ginesta
2n A…………………….Cecília Gavaldà
2n B…………………….Anna Costa
3r A……………………..Gemma Espelt
3r B……………………..Maria Viladomat
4t A………………………Magda Tudela
4t B………………………Claudia Dieling
5è A………………………Rosa Anfruns
5è B………………………Rosa Vilà
6è A………………………Laia Ges
6è B………………………Sílvia Camprubí

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR………………………………David Romà
CAP D’ESTUDIS………………………Judit Icart
SECRETÀRIA………………………….Gemma Espelt

MESTRES ESPECIALISTES

EDUCACIÓ FÍSICA
Montse Corominas
Judit Icart

ANGLÈS
Fina Garcia
Claudia Dieling

MÚSICA
Jordi Vilà
Maite Sánchez
Fina Ginesta

EDUCACIÓ ESPECIAL
Lina Vilella

RELIGIÓ
Gerard Mestre