Espais

Biblioteca

Dotada amb tota mena de llibres de consulta i biblioteques d’aula amb llibres adequats a cada nivell.
Els alumnes de primària tenen servei de préstec que poden fer els dilluns i els dimarts alhora del pati.

Aula de ciències

Dotada amb el material necessari per realitzar les pràctiques seleccionades per a cada nivell.

Aula d’informàtica

Dotada amb ordinadors, impressores, escàners, connexió a Internet i un gran ventall de programes educatius per treballar a tots els nivells d’Educació. Participació en projectes educatius. Intercanvi d’experiències telemàtiques.

Aula d’Anglès

Aules dotades amb diferent tipus de material audiovisual: TV, vídeo, DVD, equips de música, reproductors de CD i laboratoris portàtils d’idiomes. Equipades amb varietat de recursos didàctics: jocs, contes, cançons, pòsters… adients per a cadascun dels cicles d’Educació Infantil i Primària.

Aula d’Educació Especial

Espai on l’especialista atén als alumnes amb necessitats educatives especials.

Equip d’assessorament psicopedagògic i logopeda

És un servei que tenim un dia a la setmana i vetlla per l’atenció a la diversitat dels alumnes.
Orienta i recomana accions a realitzar, tant els docents com a les famílies

Aula de Música

Espai adient per a la pràctica de la música i la dansa amb els/les alumnes d’Educació Infantil i Primària.

Gimnàs

Equipat amb el material necessari per a la pràctica de la psicomotricitat i l’Educació Física a tots els nivells.