L’escola per tal de facilitar i ampliar la tasca educativa, ofereix un seguit de serveis complementaris com: extraescolars, de 5 a 6 de la tarda, menjador amb cuina pròpia i transport escolar.

El menjador escolar

La gestió del menjador escolar és a càrrec del Consell Comarcal del Bages amb la supervisió de la direcció de l’escola i la comissió de menjador escolar. Atén tots els alumnes que ho sol·liciten diàriament. L’escola disposa de cuina pròpia i un dietista elabora els menús per tal que siguin equilibrats.
Aquest servei ofereix, una atenció complementària que garanteix: que els nens de P-3 dormin després de dinar, la bona utilització del temps lliure (jocs, danses, tallers…) i l’adquisició d’hàbits d’higiene i ordre.

Dormitori

Sala equipada amb llitets per als nens de P-3.

Escola d'estiu i Casal d'estiu

Durant la jornada intensiva l’AMPA organitza l’escola d’estiu durant les tardes de 15 h a 17 h.
El mes de juliol l’AMPA també organitza el Casal d’estiu en horari de matins.